Els Nous estan creixent en nombre. . .
De fet
no tenim ni
el pressupost
ni la mà d'obra per afrontar
això.
Però cada vegada són més i més.
Seria una gran quantitat de treball. En
qualsevol
cas,
a la gent comuna
se li prohibeix sortir
de nit.
Jo no
surto durant el dia en realitat.
Aquí, Ogino. Aquesta és tu paga d'aquest mes.
Ets un adult sense preocupa-cions.
Et enterres en els teus llibres i això és bo...
¿No vas trobar res com això encara?
Si el tens pots continuar.
Impos-
ssible !
És el nostre primer any a l'Escola Secundària.
¡Vostre primer any! ¡Nois, sou tan joves!
Aneu amb compte allà fora, ¿Val?
A diferència
dels recol · lectors de cadàvers, vosaltres i la resta del personal lluitador són molt valuosos.
Prev Next
Show Comments